top of page
nội thất-998265_1920.jpg
概要: 概要
Phòng khách sáng sủa

Về chúng tôi

Tên: Công Ty TNHH Bất Động Sản McCoy
Người đại diện: Shinya Nagashima
Địa chỉ: Phòng 208, Grand Makoi Ijiri, 4-34-7 Ijiri, Minami-ku, Thành phố Fukuoka, Quận Fukuoka, 811-1302 
Thành lập: tháng 8 năm 2009
Vốn: 10 triệu yên

Địa chỉ email: info@mccoy.co.jp
Nội dung kinh doanh: Tư vấn đầu tư bất động sản, mua bán bất động sản, quản lý xây dựng, giới thiệu cải tạo, bảo lãnh cho thuê, quy hoạch xây dựng mới
Ngân hàng: Ngân hàng Fukuoka, Ngân hàng thành phố Nishi-Nippon, Ngân hàng Fukuoka Chuo, Ngân hàng Fukuoka Shinkin, Liên minh tín dụng Fukuoka
Tổ chức thành viên: Hiệp hội giao dịch bất động sản, Ngành bảo lãnh giao dịch bất động sản toàn quốc
Số giấy phép: Thống đốc tỉnh Fukuoka (3) số 16474

概要: 概要
bottom of page